Facebook

Reklamační řád

I. Jsme si vědomi toho, že reklamace je zákonem dané právo kupujícího uplatnit škody a tak ho i respektujeme. Našich klientů si velmi vážíme, a proto přikládáme velký důraz na rychlost a kvalitu řešení. Proto vás prosíme abyste následné body nepovažovali za svojí povinnost, nýbrž jako návod, aby vaše reklamace mohla být vyřešena v nejvyšší kvalitě a maximální rychlosti.

II. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího, doporučujeme zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou.  Pokud ano, kupující ve vlastním zájmu sepíše s přepravcem zápis o škodě. Pro rychlé vyřízení reklamace poškození zboží během přepravy, prosíme kupující o bezodkladné poslaní sepsaného zápisu o škodě na email info@nakupujte-vyhodne.cz.

III. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem Nakupujte-vyhodne.cz reklamovatelná vada, zašlete zboží v dostatečném obalu na adresu:

Eva Šulcová - Nakupujte-vyhodne.cz

Holubice 119

252 65 Holubice

přibalte doklad o nabytí nebo záruční list, dopis se zpáteční adresou, popisem závady a zásilku označte "REKLAMACE". Okamžik převzetí zásilky prodejcem se považuje za okamžik zahájení reklamačního řízení.

  • Po převzetí reklamovaného zboží prodejcem bude  o veškerých krocích reklamace budete průběžně informování e-mailem.
  • V případě reklamace kávovaru, u kterého bude nutné provést vyčištění trysek a odvápnění, účtujeme poplatek 299 Kč (v ceně je zahrnuto vyčištění přístroje + doprava). Zboží zasíláme zpět dopravcem GEIS
  • V případě neuznané reklamace zasíláme zboží zpět pouze za cenu přepravy - 99 Kč.

IV. Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem  (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.

V. Kupující se může kdykoliv informovat o stavu reklamačního řízení na emailové adrese info@nakupujte-vyhodne.cz.

VI. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

VII. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba zaslána kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách převodem na bankovní účet. Potřebné informace k zaslání platby kupující doloží prodejci písemně, lhůta pro zaslání platby počíná běžet dnem doručení těchto informací a/nebo dnem pro splnění podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy.

VIII. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.